Serviceanmälningar

Här kan du se dina pågående ärenden samt skapa nya ärenden om du upplever fel i din bostad.

Du har inga serviceärenden

Dina serviceärenden

Följ dina ärenden. Kontakta kundservice om du vill uppdatera ärendet