Er fastighet i trygga händer
En välskött och underhållen fastighet ökar värdet på Bostadsrätter & Äganderätter och ger en trevligare och säkrare boendemiljö. Vi på JM har byggt er fastighet och vet hur den fungerar och vilket underhåll som behövs över tid. Med JM@homes tekniska förvaltning kan vi vara trygga med att förening och samfällighet sköts tryggt och långsiktigt. Samtidigt frigör ni tid och resurser för styrelsen.

Personlig service och lokal närvaro

Varje bostadsrättsförening/samfällighet får en erfaren teknisk förvaltare som kan sköta allt från kontroller till besiktningar och är garant för att föreningen uppfyller lagar och myndighetskrav. Dessutom får ni en driftchef som koordinerar löpande tillsyn. Med lokala närvaro är vi alltid nära och kan vara ett extra stöd i vardagen.

Våra förvaltningstjänster

Teknisk förvaltning kan var allt från mindre fastighetsskötsel till större serviceunderhåll och akut jour. Vi stöttar styrelsen med rådgivning, underhållsplanering, besiktningar och dokumentation. I samråd med styrelsen tar vi fram ett förvaltningspaket som passar just din förening.

Vi erbjuder:

Drift- och Fastighetsskötsel

 • Rondering (Tillsyn och felavhjälpande underhåll)
 • Teknisk drift av installationer
 • Jour

Styrelsestöd och Teknisk Förvaltare

 • Personlig rådgivning och närvaro vid styrelsemöten
 • Daglig hantering av inkomna ärenden
 • Förberedande av ärenden till styrelsen för beslut
 • Skadehantering
 • Förvaltningsplan och förvaltningsrapporter
 • Uppdatering av Underhållsplan
 • Besiktning av underhållsåtgärder
 • Upprättande av avtals- och garantiförteckning
 • Sammanställning och uppföljning av myndighetskrav
 • Samordning av arbeten av sido- och underleverantörer samt andra anlitade aktörer

Tillval av underleverantörer

 • Mark och trädgårdsskötsel
 • Snöröjning
 • Trappstädning
 • Källsortering
 • Takskottningsavtal

Tilläggstjänster

 • Avflyttningskontroll
 • Energideklaration
 • Skadehantering
 • Upprättande av Digital Underhållsplan

Välkommen till en bekvämare vardag med JM@home – En del av JM-Koncernen

Vill du bli kontaktad?

Vi på JM@home förvaltar JM-producerade bostadsrättsföreningar i Sverige. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din förening?
Fyll i nedan kontaktformulär så återkommer vi till dig inom kort!
Förfrågan förvaltning