Akuta ärenden

Kontakta kundservice. Om det är utanför våra öppettider kan du kopplas till jour.

OBS! Jourutryckning för icke akuta fall debiteras den som har anmält felet, se nedan.

Serviceanmälan

Om du är boende ber vi dig att kontakta kundservice för att anmäla ärenden, om du är styrelsemedlem så kan du skapa ett ärende via formuläret.

Kontakt

Telefon 020-731 731

Måndag-fredag kl.07.00-16.00
Stängt helgdagar

Mail kundservice@jm.se

Serviceärende

Alla fel i föreningens fastigheter ska anmälas till JM’s Kundservice eller genom ovanstående länkar för styrelse och Mitt boende. JM sorterar dessa utifrån vilken typ av ärende du anger. Se följande information som vägledning.

Jour

Jour Vid akuta fel efter kontorstid, dvs efter 16.00 på vardagar samt helger, ring JM’s Kundservice på 020-731 731 där ditt samtal automatiskt kopplas vidare till jour-larmservice. Detta bör undvikas och ska endast ske vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador. Exempel på det är vattenläckage eller vid andra brådskande fall såsom om värmeanläggningen inte fungerar vintertid.

OBS! Jourutryckning för icke akuta fall debiteras den som har anmält felet.

Kostnad för utryckning debiteras boende om felet ligger inom boendes ansvar enligt brf stadgar, hyresavtal, förrättningsavtal. Om du själv orsakat felet , tex stopp i avlopp, blir du betalningsskyldig.

Garanti

Från slutbesiktningen vid färdigställandet av ett bostadsprojekt är garantitiden 2 år för vitvaror, blandare/vs-armaturer och för ytskikt såsom målning och tapet. Garantitiden är 5 år för övriga arbeten. Vill man veta exakt vilka garantidatum som gäller för sin förening så återfinner man det i utlåtandet över slutbesiktningen som besiktningsmannen sammanställt.

När den 2-åriga garantitiden är slut är det enbart föreningens styrelse som kan anmäla garantifel år 3-5. Det innebär att styrelsen under den perioden tar hand om eventuella anmälningar om garantifel från föreningens medlemmar och gör en bedömning innan de skickas till JM för hantering.

Vitvaror

Vitvaror För hjälp med hiss eller vitvaruärenden ( t.ex. spis/micro, kyl/frys, tvätt/tork), kontakta föreningens leverantör direkt. Kontaktuppgift finns i Bopärmen eller på föreningens hemsida.