Avlopp

Avloppsrören i kök och badrum har ett vattenlås för att förhindra dålig lukt från avloppet. Vattenlås och golvbrunn rengörs enligt anvisningar en gång i kvartalet. Om vattenlåsen torkar ut (t.ex. när du är bortrest) kan dålig lukt uppstå. Spola då rikligt med vatten i golvbrunn, wc, tvättställ och köksvask. Vid dålig lukt eller stopp i avlopp bör du först testa att rengöra ditt vattenlås.

Det är viktigt att tänka på att golvbrunnsinsatsen är korrekt ditsatt efter rengöring, annars kan dåligt lukt uppstå.

Ibland kan det räcka att hälla kokande vatten i tvättstället. Häll gärna i lite diskmedel i tvättstället och låt detta verka medan vattnet kokar upp. Häll sedan i den kokande vattnet. Räcker inte detta måste vattenlåset skruvas isär under tvättstället. Glöm inte att först spola rikligt med kallt vatten så att du inte bränner dig när du öppnar vattenlåset.

Det finns två typer av vattenlås

Alternativ 1 :

1. Ta bort lådor under tvättstället om det finns en kommod. (Se filmen under ”Hur öppnar jag kommoden?”)

2. Ställ in en hink under vattenlåset och skruva loss den undre delen

3. Töm ut eventuell smuts i hinken och gör rent koppen.

4. Spola lite vatten i kranen så det rinner ner i hinken

5. Ta bort eventuell smuts i silen och röret med en flaskborste

6. Skruva tillbaka underdelen på vattenlåset igen.

7. Provspola sedan för att se till att det håller tätt.

Alternativ 2 :

1. Ta bort lådor under tvättställ om det finns kommod

2. Ställ in en hink under vattenlåset

3. Skruva isär de två kopplingarna i plast

4. Ta isär delen av röret som innehåller en packning

5. Rengör packningen försiktigt

6. Rengör sedan i röret och sätt sedan tillbaka delen som innehåller packningen. Tänk på att om packningen inte sluter tätt kommer dålig lukt att spridas från badrummet

7. Återmontera och provspola för att se att det håller tätt

Lådorna i kommoden måste tas bort för att kunna se och komma åt vattenlåset inne i kommoden ordentligt.

1. Öppna lådorna

2. Fatta tag på var sida om lådan och tryck in spakarna undertill

3. Lyft sedan av lådan

4. Gör samma sak med den undre lådan Sitter det en stickkontakt monterad i lådan ska denna avlägsnas först. Om el är fastmonterad ska den ej avlägsnas.

Vid återmontering

1. Skjut in skenorna

2. Lägg på lådan och tryck till

3. Dra ut lådan och känn att den sitter fast ordentligt

4. Gör samma med den övre lådan.

Se instruktionsvideo här:

Ibland måste man göra rent vattenlåset i köket, då kan det räcka med att hälla kokande vatten i diskhoarna. Häll gärna i lite diskmedel och låt det verka medan vattnet kokar upp. Häll sedan i det kokande vattnet i båda hoarna. Räcker inte det måste man öppna vattenlåset under diskbänken. Glöm inte att först spola rikligt med kallt vatten så att du inte bränner dig när du öppnar vattenlåset

1.Ta bort lådor i diskskåpet

2. Ställ in en hink under vattenlåset och skruva loss den undre delen

3. Töm ut eventuellt smuts i hinken och gör rent koppen

4. Spola lite vatten i kranen så det rinner ner i hinken

5. Ta gärna en flaskborste och gör rent röret

6. Skruva tillbaka underdelen på vatten låset igen.

7. Var noggrann med att sätta tillbaka packningen

8. Provspola i kranen och kontrollera att det är tätt i vattenlåset innan du sätter tillbaka lådan

9. Kontrollera med torrt papper runt vattenlåset att det sluter tätt

Se instruktionsvideo här:

Häll gärna en hink med vatten i golvbrunnen så det är ursköljd innan golvbrunnsinsatsen monteras ut

1. Ta upp silen

2. Ta upp vattenlåset med hjälp av bygeln som sitter på golvbrunnsinsatsen

3. Töm ut vattnet för att ta bort all lössmuts

4. Vrid för att lossa vattenlåset och gör rent det ordentligt

5. Sätt ihop vattenlåset och tryck tillbaka det i golvbrunnen. Det är viktigt att se till att det sluter tätt runt om, i annat fall kommer det uppstå dålig lukt. Ett tips är att smörja gummipackningen på vattenlåsets sidor men diskmedel för att lättare få den på plats

6. Avsluta med att fylla på vattenlåset

Se instruktionsvideo här:

Elektricitet

Om en automatsäkring löser ut ska du ta reda på orsaken innan säkringen slås på igen. I bostadens elcentralskåp finns automatsäkringar, grupperade efter funktion och placering. När automatsäkringen är tillslagen pekar brytaren uppåt, om säkringen löser ut pekar brytaren neråt. Säkringen behöver inte bytas utan återställs genom att trycka upp brytaren igen. Exakt var varje säkring är kopplad framgår av ett schema som finns på insidan av luckan till elcentralskåpet.

1. Sätt jordfelsbrytaren i ”till-läge”. Om den inte löser ut igen tyder det på en tillfällig störning som var övergående.

2. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns det en felkälla någonstans i bostaden. Slå då av alla automatsäkringar i elcentralskåpet.

3. Sätt jordfelsbrytaren i ”till-läge” igen. Om jordfelsbrytaren löser ut innan några automatsäkringar återställts finns felet i elcentralskåpet, kontakta JM Kundservice (under garantitiden) eller en behörig elektriker direkt (efter garantitidens utgång). Annars gå vidare till nästa punkt.

4. Återställ nu en automatsäkring i taget tills jordfelsbrytaren löser ut på nytt. Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som återställdes till nätet sist i ordningen.

5. Dra ut alla stickproppsanslutna apparater inklusive alla lamputtagsanslutna apparater som hör till denna grupp. Sätt därefter jordfelsbrytaren i ”till-läge” igen. Löser jordfelsbrytaren ut omedelbart så finns felet i den fasta elinstallationen. Kontakta JM Kundservice (under garantitiden) eller en behörig elektriker direkt (efter garantitidens utgång). Annars gå vidare till nästa punkt.

6. Anslut en apparat i taget till uttagen tills jordfelsbrytaren på nytt löser ut. Det är sannolikt att den sist anslutna apparaten är felaktig. Låt nu en fackkunnig person undersöka och reparera apparaten.

För att få ström i vägguttaget ute på balkongen, så behöver du trycka på strömbrytaren inne i lägenheten. Denna sitter oftast på insidan bredvid balkongdörren, men kan ibland sitta lite längre in i rummet. Om du har gjort det och fortfarande inte har någon ström i uttaget, kontrollera dina säkringar.

Om felet kvarstår anmäl till kundservice.

Golv

Parkettgolv är ett levande material som förändras med tiden och ett välskött parkettgolv håller i många år. Vid mycket torrt inomhusklimat vintertid kan glipor uppstå i golvet, som sedan försvinner när luftfuktigheten höjs igen. Där solen ligger på kan golven påverkas av UV-ljus .

Ibland kan parkettgolv även knarra när man går över det. Ljudet uppstår när träfibrerna i golvet gnids mot varandra och är en naturlig del av parkettgolvets karaktär. Skötselråd för ditt parkettgolv skall finnas i bostadens Skötselanvisningar på bostadsrättsförenings hemsida.

Syftet med komfortelgolvvärmen är att klinkergolvet inte ska upplevas kallt, men det är inte avsett som värmekälla. Bostadens uppvärmningsbehov tillgodoses via radiatorer. Komfortelgolvvärmen i badrummet styrs av en termostat som reglerar golvets temperatur. Den förinställda temperaturen är 22 grader vilket bör ge en behaglig temperatur på golvet samtidigt som systemets energianvändning och driftkostnad hålls relativt låg. Temperaturen på komfortelgolvvärmen går att höja ca 2-3 grader. Observera att komfortelgolvvärmen inte ger högre temperatur än 24 +/- 1 grad på golvytan, även om det står en högre siffra på displayen. Värmen är tidsstyrd. Vänligen säkerställ att komfortelgolvvärme är inställd i enlighet med tillhörande manual.

Upplever du att komfortelgolvvärmen avviker från ovanstående information, vänligen återkom så lägger vi in ett ärende.

Hiss

Felanmälan av hiss görs direkt till hissreparatör, då det krävs speciell kunskap och certifiering kring dessa produkter. Inuti hissen hittar du en etikett med information om hissens identifieringskod samt kontaktuppgifter för felanmälan. Det ska även sitta en lapp med kontaktinformation vid informationstavlan på entréplan med reparatörens kontaktuppgifter

KONE Hiss AB Felanmälan: 0771-500000

Schindler Hiss Felanmälan: 020-313333

Inomhustemperatur

Den dimensionerade rumstemperaturen vintertid är 21 +/- 1 grad i vistelsezonen. Vistelsezonen i rummet begränsas av två horisontella plan, ett på 0,1 meter höjd över golvet ett annat på 2,0 meter höjd över golvet, samt vertikala plan 0,6 meter från yttervägg eller annan yttre begränsning, dock vid fönster och dörr 1,0 meter.

Viktigt att tänka på
Om cirkulation av vatten i radiatorerna blir stilla när kall uteluft tas in bakom radiatorn finns det risk att radiatorn fryser sönder, vilket kan leda till vattenläckage.
För att minska risken för sönderfrysning av radiatorer vänligen vrid inte ner termostaterna lägre än till markering 2 och se till att möbler inte hindrar luft att cirkulera runt radiatorn.

Kontrollera detta:
– när utetemperaturen är under +5 grader.
– när väderprognoser visar på att det kommer en köldperiod.
– när man är borta en period då lägenheten står tom.

Du mäter rumstemperaturen i lägenheten i mitten av rummet på en meters höjd över golvet och minst en meter in från yttervägg eller fönster.

Se instruktionsfilm här:

Är den uppmätta inomhustemperaturen lägre än 20 C så kontrollera först hur det är möblerat vid radiatorerna. Det är viktigt att radiatortermostaten och radiatorn inte skyms av möbler eller täcks över med gardiner eller elementskydd. Möbler och dylikt framför radiatorn hindrar värmen från att sprida sig i rummet, vilket gör att radiatortermostaten avläser en högre rumstemperatur än det är i rummet och radiatorn stängs av. Är radiatorn kall, trots att termostatventilen är öppen och rummet fortfarande känns kallt, kan det bero på luft i systemet. Luftning av radiatorerna kan behövas, detta bör utföras av fastighetstekniker.

Gör en felanmälan till JM Kundservice om du misstänker att det är luft i en radiator eller annat fel uppstått.

Frisk ersättningsluft tas in via tilluftsdon i yttervägg bakom radiatorerna i sovrum och vardagsrum. Radiatorerna förvärmer den kalla uteluften när lägenheten har värmebehov.

För att få rätt värme i lägenheten är en termostat monterad på varje radiator som känner av temperaturen i rummet. Motionera gärna termostaterna, det vill säga vrid dem till max och tillbaka upprepade gånger. Lämna dem sedan i fullt öppet läge. När den centralt förinställda temperaturen är uppnådd, stänger termostaten av tillförseln av varmt radiatorvatten. Då blir radiatorn varm upptill och kall nedtill, för att sedan övergå till helt kall. Det är helt normalt. Det är viktigt att termostaten inte täcks över för att kunna känna av rätt temperatur. Se till att radiatorerna är fria från gardiner eller möbler, för att få en jämn värme måste luften kunna cirkulera.

Enligt Boverkets föreskrifter är 21 grader förbestämt för samtliga fastigheter. När utetemperaturen varierar mycket kan det ta tid innan värmesystemen når avsedd nivå på 21 grader.

Det är styrelsen i din förening som beslutar om eventuell höjning eller sänkning av din inomhustemperatur.

Is- och snöröjning

Ansvaret gällande istappar och snö på tak åligger fastighetsägaren. Det är styrelsen som ansvarar för att spärra av så att ingen kan gå under och skada sig. Avspärrningspaket finns i undercentralen i er fastighet. Om nödvändigt så kan kan er styrelse beställa och använda sig av det takskottningsavtal, som finns för er förening.

Kondens/is på fönster

Fönster med god isoleringsförmåga (lågt Up-värde) kan efter kalla nätter få kondens eller is på ytterrutans utsida. Det beror på att fönstret isolerar så effektivt att nästan ingen värme tränger ut till det yttersta glaset. Under en klar och kall natt kan den yttre glasskivan kylas ner och när värmen återvänder kan glaset vara kallare än utomhusluften. Om det dessutom är hög luftfuktighet kan det sätta sig som kondens på glasrutan. Kondensen förekommer i regel under korta perioder på våren och hösten när temperaturskillnaden är stor mellan dag och natt. Kondensen bildas på natten och försvinner oftast på morgontimmarna så snart uteluften blir varmare.

Namnändring

Vid namnändring på lägenhet/postbox maila kundservice@jm.se och skriv:

1. Från vilket datum ändringen ska gälla
2. Tidigare namn på skylten
3. Nytt namn på skylten

Vänligen notera att det är styrelsen som godkänner alla namnändringar förutom felstavning, namnbyte vid upplåtelse eller överlåtelse eller för namnbyte vid giftermål.

En namnändring sker i samband med rondering vilket infaller var annan vecka. Intervallet framgår av avtalet som är tecknat mellan jm@home och brf kund.

Nycklar, tagg och lås

Lägenhetsdörren kan ibland behöva smörjas i låset med låsspray. Det kan även vara bra att göra ett par gånger per år i förebyggande syfte.

1. Använd silikonolja eller annan vattenfri olja på nyckeln.
2. För sedan in nyckel i låset och dra fram och tillbaka några gånger.

För mer tips hur du smörjer dörrar och fönster, se ”underhåll av din bostad”

Låset till postboxen kan ibland behöva smörjas med låsspray.

1. Använd silikonolja eller annan vattenfri olja på nyckeln.
2. För sedan in nyckel i låset och dra fram och tillbaka några gånger.

Sättningssprickor

Sprickor i tak och väggar åtgärdas vanligtvis först efter 2-årsbesiktingen. Fram tills dess så kan huset fortsatt röra på sig och därför kontrolleras allt då. Skulle sättningssprickorna vandra eller bli mycket djupare, ber vi dig att återkomma till oss med bilder på sprickorna så att ansvarig tekniker kan bedöma om dessa skall åtgärdas innan dess.

Ventilation

Det är viktigt att först säkerställa att både tilluftsdon och frånluftsdon är öppna och rengjorda. Är de inte det kan det skapas oljud från ventilationen eller sämre ventilationsförmåga. Rengöring av ventilationsdon bör göras ett par gånger om året eller vid behov. Filter i tilluftsdon som är placerad bakom radiator behöver normalt bytas en gång om året.

1. Ta av locket från filterlådan

2. Lyft upp filtret

3. Dammsug på den smutsiga sidan

4. Stoppa sedan tillbaka filtret i lådan med rätt sida utåt

5. Sätt tillbaka locket

6. Under radiatorn finns det en låda där smuts samlas. Fäll ner luckan och dammsug

7. Tryck upp luckan när du är klar. Var noga med att den är ordentligt stängd

8. Tänk på att smutsiga filter påverkar ventilationen i hela din bostad

 

Se instruktionsfilm här:

Samtliga don är injusterade för att erhålla rätt luftmängder. Det är viktigt att inte ändra inställningen på frånluftsdonet, då det kan ge ökade uppvärmningskostnader, ljud och dragproblem samt i värsta fall fuktskador i våtutrymmen. Beroende på bostadstyp finns frånluftsdon placerade i badrum, kök och klädkammare.

1. Gör man rent frånluftsdon regelbundet räcker det ofta med att dammsuga samt att göra rent med en fuktig trasa.

2. Det bästa är dock att ta ner hela ventilen från taket. Det gör man genom att ta tag runt ringen/ramen och dra ner.

3. När ventilen är nedtagen, syns två spännringar/metallringar på ventilens baksida. Det är dessa som ser till att ventilen spänns på plats mot rörkanalen.

4. Rengör efter behov. Tops eller diskborste samt diskmedel som är fettlösande är bra hjälpmedel, speciellt för att komma åt emellan kona och ring.

5. När rengöringen är klar, fälls spänntrådarna upp som på bilden. För upp ventilen mot rörkanalen och se till att spännena läger sig i första spåret inne i röret. Tryck till så att ventilen sitter fast. Om spänntrådarna fästs ett spår längre in, kommer inte ventilen sitta kvar.

 

Se instruktionsfilm här:

Det första du bör kontrollera är att filtret i spiskåpan är rent. Diska spiskåpans/spisfläktens filter för hand eller i diskmaskin en gång i månaden. Utförliga instruktioner och skötselanvisningar för din spiskåpa/spisfläkt finns i leverantörens anvisningar som ligger i en kökslåda när du flyttar in. Tänk på att spisfläkten inte kan suga upp matoset om fönstret i köket är öppet, eftersom luftcirkulationen runt kåpan störs. Luften som kommer in genom fönstret gör att det bildas ett övertryck i köket vilket medför att luft och matos drivs ut i resten av lägenheten. Öppna fönstret i ett sovrum istället, det skapar ett undertryck i köket.

Vitvaror

När det gäller vitvarorna i er bostad, till exempel tvättmaskin, kyl/frys, mikro och spis, så vänder ni er direkt till vitvaruleverantören. På så vis får ni snabbast och mest adekvat vägledning och ni kan även boka in eventuellt kundbesök med berörd part.

För att underlätta felanmälan bör du ange informationen som identifierar din maskin hos tillverkaren (E-nr och FD-nr), denna information hittar du på produktens typskylt. Mer utförliga skötselanvisningar om lägenhetens vitvaror finns i leverantörens bruksanvisning.

Ni hittar närmare information i er Bopärm eller på er förenings hemsida.

Bosch Siemens kundservice: 0771 11 22 77
Electrolux kundservice: 0771-76 76 76
CYLINDA: 0771-252500
MIELE: 0856229000

Min nya bostad

Vad du kan hänga upp på gipsväggarna, vilken plugg eller skruv du ska använda finns angivet i Drift- och underhållsanvisningen på föreningens eller samfällighetsföreningens hemsida.

Vi har betongplatta på balkong och terrass, (om inget annat anges). Vi erbjuder inte golvtrall eller annat golvmaterial.

Förrådsutrymmena fördelas och anpassas efter bostadens storlek, dvs. en mindre bostad har ett mindre förråd än en större bostad. Storleken varierar mellan 2 och 4 kvm.

Efter inflytt

Du som kund kommer få tillgång till två timmars hantverkshjälp efter att du flyttat in. Mer information får du i samband med inflyttning.

Om du efter tillträdet av din bostad vill komplettera med t.ex. en extra knivlåda eller inredning till garderober gör du det direkt med respektive leverantör alternativt deras återförsäljare.

Markiser kan endast kan fästas där det är förberett för detta, kontakta din styrelse för mer information innan montage.
För att glasa in en balkong/uteplats krävs styrelsens godkännande samt bygglov.