Inloggning kundportal
Ekonomisk förvaltning

Styrelse och boende

Inloggning Kundportal
Teknisk förvaltning

Endast styrelse

Inloggningsproblem?

Vänligen kontakta vår kundservice på
020 – 731 731 eller kundservice@jm.se

Nu lanserar vi en ny Kundportal för ekonomisk förvaltning

Vi arbetar hela tiden för att förbättra våra tjänster till er. Den nya Kundportalen för ekonomisk förvaltning kommer att underlätta och effektivisera både för styrelsen men även för boende.

Styrelsetjänsterna för teknisk förvaltning nås via Kundportal Teknisk förvaltning.

Så mycket tid sparar du

Så mycket tid sparar du Undersökningar visar att en styrelseordförande (i en genomsnittlig bostadsrättsförening i Stockholm, 44 lägenheter) ägnar i snitt 6–7 timmar åt styrelsearbetet – varje vecka, året om. I större bostadsrättsföreningar (fler än 100 lägenheter) tar styrelsearbetet ännu mer tid – i snitt tio timmar per vecka. Hur mycket är din tid värd?

Låt oss avlasta styrelsen, så får du mer tid till annat.

Inloggningsproblem i Attestwebb & Styrelsewebb, vänligen kontakta Kundservice på 020 – 731 731 eller kundservice@jm.se