Styrelseportal

Här kan du enkelt navigera direkt till styrelseportalen

Attestwebb

Här kan du enkelt navigera direkt till attestwebben.

Inloggningsproblem

Inloggningsproblem i Attestwebb och Styrelsewebb, vänligen kontakta Kundservice på 020 – 731 731 eller kundservice@jm.se

Styrelsetjänster

Här loggar du in till våra digital verktyg för styrelsen, för tidsbesparing och lättare hantering av t.ex. skadeärenden, kontroller samt förvaltning.

Logga in

Inloggningsproblem i Attestwebb & Styrelsewebb, vänligen kontakta Kundservice på 020 – 731 731 eller kundservice@jm.se

Så mycket tid sparar du

Så mycket tid sparar du Undersökningar visar att en styrelseordförande (i en genomsnittlig bostadsrättsförening i Stockholm, 44 lägenheter) ägnar i snitt 6–7 timmar åt styrelsearbetet – varje vecka, året om. I större bostadsrättsföreningar (fler än 100 lägenheter) tar styrelsearbetet ännu mer tid – i snitt tio timmar per vecka. Hur mycket är din tid värd?

Låt oss avlasta styrelsen, så får du mer tid till annat.