Beställning av mäklarbilder

Beställning av mäklarbild gör man enkelt genom att maila till maklare.home@jm.se Handläggningstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Eventuella ofullständiga beställningar kommer att returneras för komplettering. Det är därför viktigt att tänka på nedan för att hanteringen av beställningarna ska ske så smidigt som möjligt:

  • Bifoga alltid undertecknat förmedlingsuppdrag till beställningen.
  • Inkludera faktureringsuppgifter såsom företagsnamn, organsationsnummer och fakturaadress till beställningen.
  • Mäklarbild: 400 kr exkl. moms.
  • Dokument (årsredovisning, stadgar och ekonomisk plan): 175 kr/dokument exkl. moms.
  • En inskickad beställning innebär att kostnaden godkänns för debitering.