Serviceärenden

Alla fel ska anmälas till JMs kundtjänst. Som styrelseledamot kan du även göra serviceanmälan som inloggad i kundportalens styrelserum.

Alla fel i föreningens fastigheter ska anmälas till JMs kundtjänst på 020 – 731 731. Läs mer här. JM sorterar sedan ärendena så att de hamnar rätt och hanteras beroende på om det är ett garantiärende eller förvaltningsärende.

För närvarande går det inte att som styrelsemedlem registrera serviceanmälningar via kundportalen. Vi beklagar detta.

Jour

Vid akuta fel efter kontorstid, dvs efter 16.00 på vardagar samt helger, ring JMs Kundservice på 020-731 731 där ditt samtal automatiskt kopplas vidare till jour-larmservice. Detta bör undvikas och ska endast ske vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador. Exempel på det är vattenläckage eller vid andra brådskande fall såsom om värmeanläggningen inte fungerar vintertid. 

OBS! Jourutryckning för icke akuta fel debiteras den som anmält felet. Om du själv orsakat felet, t.ex. stopp i avloppet, blir du betalningsskyldig.

Garanti

Från slutbesiktningen vid färdigställandet av ett bostadsprojekt är garantitiden 2 år för vitvaror, blandare/vs-armaturer och för ytskikt såsom målning och tapet. Garantitiden är 5 år för övriga arbeten. Vill man veta exakt vilka garantidatum som gäller för sin förening så återfinner man det i utlåtandet över slutbesiktningen som besiktningsmannen sammanställt.

När den 2-åriga garantitiden är slut är det enbart föreningens styrelse som kan anmäla garantifel år 3-5. Det innebär att styrelsen under den perioden tar hand om eventuella anmälningar om garantifel från föreningens medlemmar och gör en bedömning innan de skickas till JM för hantering.

Vitvaror

För hjälp med hiss eller vitvaruärenden ( t.ex. spis/micro, kyl/frys, tvätt/tork), kontakta föreningens leverantör direkt. Kontaktuppgift finns i Bopärmen eller på föreningens hemsida.