Serviceärenden

Alla fel ska anmälas till JM’s Kundservice. Som styrelseledamot kan du göra ärenden för ditt boende genom att logga in på Mitt Boende, och för att göra ärenden i egenskap av styrelsemedlem så kan du klicka på knappen nedan.

Alla fel i föreningens fastigheter ska anmälas till JM’s Kundservice på 020 – 731 731 eller genom att klicka på knappen ”Serviceanmälan för styrelser”. Läs mer här. JM sorterar sedan ärendena så att de hamnar rätt och hanteras beroende på om det är ett garantiärende eller förvaltningsärende.

Serviceärende

Vid icke akuta ärenden kan du som styrelsemedlem kontakta oss genom att anmäla ditt serviceärende direkt via vårt formulär.

Jour

Vid akuta fel efter kontorstid, dvs efter 16.00 på vardagar samt helger, ring JM’s Kundservice på 020-731 731 där ditt samtal automatiskt kopplas vidare till jour-larmservice. Detta bör undvikas och ska endast ske vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador. Exempel på det är vattenläckage eller vid andra brådskande fall såsom om värmeanläggningen inte fungerar vintertid. 

OBS! Jourutryckning för icke akuta fel debiteras den som anmält felet. Om du själv orsakat felet, t.ex. stopp i avloppet, blir du betalningsskyldig.

Garanti

Från slutbesiktningen vid färdigställandet av ett bostadsprojekt är garantitiden 2 år för vitvaror, blandare/vs-armaturer och för ytskikt såsom målning och tapet. Garantitiden är 5 år för övriga arbeten. Vill man veta exakt vilka garantidatum som gäller för sin förening så återfinner man det i utlåtandet över slutbesiktningen som besiktningsmannen sammanställt.

När den 2-åriga garantitiden är slut är det enbart föreningens styrelse som kan anmäla garantifel år 3-5. Det innebär att styrelsen under den perioden tar hand om eventuella anmälningar om garantifel från föreningens medlemmar och gör en bedömning innan de skickas till JM för hantering.

Vitvaror

För hjälp med hiss eller vitvaruärenden ( t.ex. spis/micro, kyl/frys, tvätt/tork), kontakta föreningens leverantör direkt. Kontaktuppgift finns i Bopärmen eller på föreningens hemsida.