Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Varje fastighet har enligt lag skyldighet att utföra SBA arbete för att skydda människor och egendom

När styrelsen i en brf eller en samfällighet för Ägarlägenhet jobbar med SBA så underlättar man om man arbetar metodiskt efter en fast struktur för genomförande av kontroller och uppföljning av dessa, detta för att inga tidsintervaller ska överskridas.

Styrelsen ska kunna påvisa att det finns en plan för att hantera ett nödläge och löpande vidta åtgärder för att minska sannolikheten för brand.

Branddokumentationen, som en brandskyddskonsult tagit fram när fastigheten byggdes, är ett underlag för det företag som kommer att utföra uppdraget.

Varje fastighet har sina förutsättningar. Det kan vara höga byggnader, affärslokaler där det kan finnas ytterligare lagstadgade kontroller som ska genomföras och som endast får utföras av behöriga tex sprinkleranläggning, brandhissar mm.

För att ni som styrelse ska kunna arbeta metodiskt med SBA har JM@home tagit fram tre samarbetspartners som ni kan skriva avtal med. Detta för att öka kontinuiteten genom att frikoppla tjänsten från förvaltande organisation och erbjuda en molntjänst för att underlätta för styrelsen som kommer att förändras med tiden. Ni kan enkelt se att kontroller har skett, ni får regelbundet rapporter och förslag på förbättringar samt att all information samlas på ett ställe och kan spåras vid behov.

Välkommen att kontakta er förvaltare om ni vill veta mer om denna tjänst!