Information om digitala trapphusskärmar

De digitala trapphusskärmarna har uppdaterats med en ny teknisk lösning och även fått ett nytt utseende som vi tagit fram tillsammans med våra användbarhetsexperter. Den första versionen kommer att innehålla de mest väsentliga funktionerna varefter vi löpande kompletterar med nya funktioner under resterande del av året. I och med detta hoppas vi att ni ska få stabila skärmar och en förbättrad kundupplevelse. Vid frågor kontakta Kundservice.