Budget och avgifter för 2023

Nu är det höst och dags att sätta budget för 2023. Budgetförslag tas fram av oss på JM@Home och skickas till samtliga Brf-styrelser senast 15 november.

Vänligen meddela eventuella förändringar av avgiften som ska med på avierna för första kvartalet 2023 så fort som möjligt eller senast den 23 november till: brf.home@jm.se

Det är viktigt att styrelsen alltid:

– protokollför vad som är beslutat gällande årsavgifter och fastställande av budget

– informerar medlemmarna om en eventuell förändring av årsavgifterna innan avierna skickas i början av december

Vi ser fram emot att hjälpa er med era planer för det kommande året!

2022-09-09