Budget och avgifter för 2021

Budgetförslag kommer att skickas ut senast den 16:e november. Meddela eventuella förändringar av avgiften som ska med på avierna för första kvartalet 2021 så fort som möjligt och senast den 30 november. För övriga förändringar som ska med i aviseringen för första kvartalet 2021 behöver vi ha det senast den 20:e november.

Det är viktigt att styrelsen protokollför vad som är beslutat gällande årsavgifterna och även fastställandet av budget. Det är även styrelsens uppgift att informera medlemmarna om en eventuell förändring av årsavgiften innan avierna skickas ut i början av december.