Avgifter och tillägg

I avgiften ingår vanligtvis kallvatten och uppvärmning.

Ja, Telia Triple Play (tv, telefoni och bredband). Avgiften framgår av mäklarbilden. Var tredje månad görs en avräkning av varmvatten som kommer på avin (första avin i varje kvartal). I vissa föreningar görs även avräkning av el samt kallvatten.

Telia Triple Play (tv, telefoni och bredband) är ett obligatoriskt tillägg till avgiften.

Nej. Var tredje månad görs en avräkning av varmvatten som kommer på avin (första avin i varje kvartal).

Nej. Vanligtvis tecknar medlemmen eget el-abonnemang men i vissa föreningar läses elen av var tredje månad på samma sätt som med varmvatten. För några föreningar gäller gemensamt el-abonnemang med undermätning av hushållsel för varje lägenhet.

Överlåtelseavgiften är 2,5% av årets prisbasbelopp. Betalas vanligtvis av köparen. Några föreningar har dock beslutat att överlåtelseavgiften betalas av säljaren. Det kan kontrolleras med JM@home.

Pantavgiften är 1% av årets prisbasbelopp. Betalas av pantsättaren (vanligtvis köparen).

TV och bredband

Telia Triple Play (tv, telefoni och bredband) är ett obligatoriskt tillägg till avgiften. Avgiften framgår av mäklarbilden.

Överlåtelser och medlemsansökan

Överlåtelseavgiften är 2,5% av årets prisbasbelopp. Betalas vanligtvis av köparen. Några föreningar har dock beslutat att överlåtelseavgiften betalas av säljaren. Det kan kontrolleras med JM@home.

Pantavgiften är 1% av årets prisbasbelopp. Betalas av pantsättaren (vanligtvis köparen).

Handlingarna postas till JM@Home AB
169 82 Stockholm.

Parkering

Det framgår av ekonomisk plan.

Om det finns så framgår det av ekonomisk plan.

Det framgår av ekonomisk plan.

Fastigheten

När fastigheten är byggd
Hur många lägenheter det finns i föreningen
Vilken typ av uppvärmning fastigheten har
Vilken typ av ventilation fastigheten har
Om det finns hiss i fastigheten
Om det finns tvättstuga i fastigheten
Om föreningen har några gemensamma anordningar och utrymmen
Om det finns förråd att hyra
Om föreningen har uthyrningslokaler

Om föreningen äger marken
Om föreningen har några gemensamma anordningar och utrymmen

Övrigt

Andelstal beräknas utifrån bostadsrätternas insats i förhållande till total insats i föreningen. Andelstal årsavgift redovisas inte.

Det framgår av stadgarna.

Det framgår av stadgarna men bör kontrolleras med föreningens styrelse.

Det framgår av stadgarna men bör kontrolleras med föreningens styrelse.

Det framgår av stadgarna men bör kontrolleras med föreningens styrelse.

Det framgår av stadgarna men bör kontrolleras med föreningens styrelse.

Det kan kontrolleras med föreningens styrelse.

Det kan kontrolleras med JM@home