Avier

Årsavgiften, som bestäms av styrelsen, ska täcka föreningens årliga kostnader för fastighetens drift, underhåll, räntor och lån. I de flesta fall är årsavgiften uppdelad i tolv delar och tas därför ut månadsvis.

Fastigheten har mätare installerade till varje lägenhet för att mäta varmvattenförbrukningen. Varmvattnet debiteras respektive bostadsrättshavare relaterat till uppmätt förbrukning.

Systemet är ett trådlöst system som samlar in mätdata från respektive lägenhet utan manuell avläsning. Mätdatat samlas ihop centralt och debiteringen sker efter faktisk förbrukning i efterskott hos er ekonomiska förvaltare. Förbrukningen för tre månader kommer som en separat post på den första avin i varje kvartal.

Några föreningar har valt att ha månadsavläsning med debitering på efterföljande månadsavi. Vill du veta hur er förening valt att göra – Kontakta styrelsen.

Misstänker ni däremot fel på mätaren så kontaktar ni Brunata direkt på 040 – 411 999, öppettider: må 09.00-12.00, on 13.00-16.00, fr 09.00-12.00 eller kundservice@brunata.se

Du är välkommen att kontakta Brunatas kundtjänst, tel 040 – 411 999. Öppettider: må 09.00-12.00, on 13.00-16.00, fr 09.00-12.00 eller kundservice@brunata.se

Gå in på www.jmathome.se Logga in (uppe i högra hörnet). Välj Ekonomisk förvaltning. Inloggning sker med BankID. Gå till aviseringssidan. Där kan du se dina avier, uppdatera kontaktuppgifter m m.

Betalningssätt

För dig som är ansluten till Kivra så kommer avierna automatiskt att skickas dit. En förutsättning för att det ska fungera är att den som står som avimottagare också är ansluten till Kivra. På avin ser du vem som är avimottagare = det namn som står överst på avin. Vill du ändra namnplaceringen så kontaktar du kundservice@jm.se

För dig som har autogiro och är ansluten till Kivra så kommer uppgift, om vad som ska dras via autogiro, in till Kivra i form av en obetalbar avi. Du behöver därför inte göra något så länge som du har ett aktivt autogiro. Betalningen genomförs som vanligt per avins förfallodag, alternativt näst påföljande vardag om förfallodagen är en helgdag.

Om du önskar få avierna direkt hem i brevlådan istället för via Kivra så behöver du själv avregistrera JM@home som avsändare hos Kivra. Detta gör du genom att logga in på Kivra, gå till Inställningar – Välj Avsändare och sedan Avbeställa avsändare – sök JM@home.

Observera att redan utskickade avier inte levereras på något annat sätt. Det kan därför vara bra att först spara ner de avier du fått direkt från Kivra. Du kan även kontakta kundservice@jm.se för hjälp.

Nästa gång avier skickas ut kommer dessa att skickas per post, om du inte valt att ansluta dig till e-faktura.

Du kan anmäla dig via din internetbank genom att söka på föreningens namn.

Då skickar vi en blankett till dig som du fyller i och skickar till: JM@Home 169 82 Solna.

Vi drar pengar från kontot på förfallodagen, om det infaller på en helgdag dras pengarna närmas följande vardag. Ytterligare ett dragningsförsök görs dagen efter. Kontrollera att du har haft täckning på kontot vid denna tidpunkt. Har du haft täckning men pengarna har ändå inte dragits bör du lägga ett ärende i kundportalen genom att gå in på www.jmathome.se Logga in (uppe i högra hörnet). Välj Ekonomisk förvaltning. Inloggning sker med BankID.

Det kan också vara så att du ansökt om medgivande mitt i en månad, då kommer ditt autogiro fungera först vid kommande avisering.

Ditt betalarnummer är detsamma som kundnummer och finns på din avi. Bekräftelse på registreringen kommer med nästa avisering.

Du anmäler dig enklast till e-faktura genom att göra anmälan samtidigt som du betalar din månadsavi via din internetbank. Du kan även i din internetbank söka efter företag (JM@Home) som kan erbjuda e-faktura.

När du gjort detta i din bank så behöver du även registrera det på Kundportalen. Det gör du genom att gå in på www.jmathome.se Logga in (uppe i högra hörnet). Välj Ekonomisk förvaltning. Inloggning sker med BankID.

Viktig info att den personen som ansöker om e-faktura måste stå högst upp på fakturan.

Byte av placering utav namn kan läggas som ett ärende i Kundportalen eller genom att anmälas till kundservice@jm.se

Du kan ha missat att registrera din anmälan i din bank eller missat att göra det i Kundportalen. Du måste således ha registrerat dig både i din bank och i Kundportalen. När du gjort det kommer det att fungera till kommande avisering.

Nej det går ej att kombinera E-faktura + Autogiro.

Den som ansöker om e-faktura måste stå högst upp på fakturan. Byte av placering av namn kan du göra genom att lägga ett ärende i kundportalen. Gå in på www.jmathome.se Logga in (uppe i högra hörnet). Välj Ekonomisk förvaltning. Inloggning sker med BankID. Det kan även anmälas till kundservice@jm.se.

Överlåtelseavgift och pantavgift

Överlåtelseavgiften är 2,5% av årets prisbasbelopp. Betalas vanligtvis av köparen. Några föreningar har dock beslutat att överlåtelseavgiften betalas av säljaren. Det kan kontrolleras med JM@home.

Pantavgiften är 1% av årets prisbasbelopp. Betalas av pantsättaren på nästkommande faktura.