Slutbesiktning

Slutbesiktning görs innan du tillträder bostaden. Besiktningen utförs av en besiktningsman (utsedd av bostadsrättsföreningens styrelse) som kontrollerar utförda arbeten. Vid besiktningen deltar även en representant från bostadsrätts­föreningen och en från entreprenören. Du bör också närvara för att kunna framföra synpunkter till besiktningsmannen. Fel som inte upptäckts på slutbesiktning ska anmälas inom sex månader från slutbesiktningsdatum.

Efterbesiktning

Efterbesiktning sker också innan tillträdet. Syftet med efterbesiktningen är att kontrollera att de eventuella fel och brister som påtalats vid slutbesiktningen har åtgärdats.

Hantverkshjälp

I samband med tillträdet av er nya bostad erbjuder JM två timmars hantverkshjälp vid ett tillfälle.

Detta innebär att en snickare från JM AB kommer och hjälper dig med enklare arbeten såsom uppsättning av gardinbeslag, montering krokar, upphängning av tavlor, hyllor och lampkrokar.

Kundundersökning

Ungefär två månader efter tillträdet skickar vi ut en NKI-undersökning (nöjd-kund-index) för att du ska få tycka till om din bostad och köpupplevelse. Och för att vi ska få veta vad vi kan göra bättre.

Två år efter tillträdet skickar vi ut ytterligare en NKI-undersökning för att du ska få möjlighet att tycka till om bostaden och vår service. Och för att vi ska få veta vad vi kan göra bättre.

Garantier och rutiner för felanmälan i din bostad

Bostadsrättsföreningen har entreprenadavtal med JM och genom avtalet har du garanti på material och arbete som utförts i din bostad. Garantin gäller under fem år på allt arbete och material som ingått i JMs entreprenad utom på vitvaror, invändiga målningsarbeten och tapetseringar som har två års garanti. Garantitiden gäller från det startdatum som fastställts vid slutbesiktning. Vart du ska vända dig beror dels på vilket fel som uppstått och även hur lång tid som gått sedan tillträdet av lägenheten.

Fel som inte upptäckts på slutbesiktning ska anmälas inom sex månader från slutbesiktningsdatum. Funktionsfel, exempelvis en köksblandare som droppar, kan anmälas till JMs kundservice under garantitiden. Fel som gäller gemensamma ytor såsom innergården eller trappuppgång anmäls i första hand till styrelsen. Strax innan två år har passerat från garantitidens startdatum genomför JM en garantibesiktning av hela entreprenaden.

Fel som täcks av garantin under denna period anmäls av medlemmarna till bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsen reklamerar vidare till JM. Vid en reklamation tar JM ställning till om felet omfattas av garantin, eventuellt sker detta efter viss undersökning/utredning. Fel och skador som beror på bristande underhåll, felaktig skötsel, användning eller förslitning omfattas inte av garantin. Fel och skador som orsakats av yttre påverkan omfattas inte heller av garantiåtagandet. Exempelvis ingår inte normal justering av dörrar och fönster eller åtgärder enligt underhållsplan i garantiåtagandet. JM har rätt att avhjälpa fel på allt som ingått i entreprenaden. Innan bostadsrättsföreningen påbörjar reparationer av det som anses vara garantifel ska JM kontaktas i frågan.