Välkommen till JM@home

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar avlastning genom ett brett tjänsteutbud i form av teknisk och ekonomisk förvaltning – så att du som styrelsemedlem inte behöver ha ett lika stort administrativt ansvar.

Ekonomisk förvaltning

Med ekonomisk förvaltning får styrelsen hjälp med de arbetsuppgifter som ofta upplevs tidskrävande och komplicerade. Vi har flertalet tjänster som effektiviserar ert styrelsearbete och samtidigt ger kontroll över föreningens ekonomi.

Teknisk förvaltning

Det bästa sättet att bevara värdet på en fastighet är att ta väl hand om den. Det är vad teknisk förvaltning handlar om. Vi bistår med den kompetens och service som krävs för en långsiktigt, hållbar fastighet, samtidigt som föreningens boende får en trygg & attraktiv boendemiljö.